Anna

Entistä kokeneempana ehdokkaana! Ensimmäinen kausi valtuutettuna on pian takana ja vahva toiveeni olisi saada jatkaa työtä yhteisten asioiden puolesta.

Vastuuta

Turvataan hyvät lähipalvelut sekä laadukkaat päiväkodit ja peruskoulut, joissa lapset ja nuoret pystytään huomioimaan yksilöinä.

Palveluita

Monipuolinen palvelutarjonta luo virkeän kunnan ja hyvät edellytykset yrittämiselle, työn tekemiselle ja asumiselle.

Kehitystä

Menestyvä kunta uudistuu, tarjoaa toimivia ja nykyaikaisia palveluja, jotta siellä on helppo asua ja asioida.

Työtä perheiden hyvinvoinnin, yrittäjyyden ja Siilinjärven elinvoiman puolesta!

Sydäntäni erityisesti lähellä ovat perheiden, lasten ja nuorten hyvinvointi. Edistämällä Siilinjärven elinvoimaa ja kasvua pystymme tulevaisuudessakin tarjoamaan asukkaille hyvät palvelut ja monipuolisia harrastusmahdollisuuksia itsenäisenä kuntana.

Talous asettaa reunaehtoja, mutta ratkaisut löytyvät, kun tahtotila on oikea.

Lupaan kuunnella jatkossakin kuntalaisia, perehtyä päätettäviin asioihin ja edistää rohkeasti perheiden hyvinvointia ja Siilinjärven elinvoimaa.

Asiat muuttuvat vain tekemällä!

Lasten ja nuorten hyvinvointi

On ensiarvoisen tärkeää, että Siilinjärvi tarjoaa lapsille ja nuorille hyvän kasvuympäristön ja laadukkaat varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut.

Se tarkoittaa, että kaikki lapset ja nuoret saavat hyvät edellytykset oppimiselle ja heidät huomioidaan yksilöinä. Oppimisympäristön tulisi olla rauhallinen, erityisopetusta ja oppimisen tukea pitää olla riittävästi tarjolla ja opettajilla täytyy olla hyvät mahdollisuudet laadukkaaseen opetustyöhön. Kouluverkon tulee olla monipuolinen ja siihen kuuluu isompia kouluja keskusta-alueilla ja pienempiä kyläkouluja maaseutualueilla.

Ketään ei saa kiusata ja kiusaamiseen pitää puuttua rohkeasti.

Lisäksi meillä pitää olla riittävästi tarjolla mielenterveyspalveluita ja monipuolisia harrastusmahdollisuuksia. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemisella ja ennaltaehkäisevällä työllä on kauaskantoiset vaikutukset.

Syrjäytymisen ehkäisy ja ennaltaehkäisevä työ on tärkeää ja linkittyy vahvasti lasten- ja nuorten hyvinvointiin. On tartuttava toimeen ja tuettava perheiden hyvinvointia kokonaisuutena nykyistä paremmin. Nuorisotoimen, järjestöjen sekä vapaaehtoistoimijoiden tekemä työ on tässä ensiarvoisen tärkeää ja sitä on tuettava.

Ikääntyvän väestön riittävä hoiva

Ikäihmisten määrä kasvaa ja ikääntyvät tarvitsevat entistä enemmän hoivaa ja tukea, joka täytyy ottaa huomioon myös päätöksenteossa entistä paremmin.

Elinvoima ja yrittäjyys

Elinvoimainen kunta houkuttelee uusia asukkaita ja pitää nykyiset asukkaat sekä tarjoaa hyvät edellytykset yrittäjyydelle ja elinkeinoelämälle. Laadukkailla palveluilla ja erilaisilla asumismahdollisuuksilla luodaan hyviä asumismahdollisuuksia maaseudulle ja taajamiin. Hyvillä liikenneyhteyksillä, kaavoituksella ja erilaista yritystoimintaa mahdollistavilla tiloilla ja alueilla lisätään yritysten toimintamahdollisuuksia ja alueen houkuttelevuutta. Ei kuntaa ilman yrityksiä!

Yhteistyökyky ja päätöksenteon avoimuus

Kunnallisen päätöksenteon pitää olla avointa, toisia arvostavaa ja rakentua hyvään yhteistyöhön. Hyvä vuorovaikutus kuntalaisten, luottamushenkilöiden ja kunnan henkilöstön välillä edistää päätöksenteon avoimutta, lisää luottamusta ja luo hyviä suuntaviivoja toimintojen ja palveluiden kehittämiselle.

Teknologia ja talous

Uusien teknologioiden ja digitalisaation hyödyntäminen luo uusia mahdollisuuksia ja niitä on hyödynnettävä myös kunnallisten toimintojen ja palveluiden nykyaikaiseen kehittämiseen ja talouden tasapainottamiseen.


Uskon luottamustehtävien, työn ja harrastusten kautta karttuneen kokemuksen luovan hyvät edellytykset edistää yhteisiä asioita.


Muista äänestää - Anna Huttunen - 9

Löydät minusta lisää tietoa tältä sivustolta ja seuraavista linkeistä:

Savon Median vaalikone
Facebook-sivu